Läsakrobaten

För iPad och iPhone • Från 6 år

Appen är byggd på dagens pedagogik inom läsinlärning. Barnen tränar två bokstäver åt gången och lär sig läsa genom att ljuda ihop korta ord men också genom den s.k. ordbildmetoden. Appen är byggd på 6-7 åringars ordförråd.

Alla ord och delar av ord finns att tillgå auditivt vilket fungerar som en lärande hand under spelen/övningarna. Varje bokstavspar tränas genom fem olika övningar och på det viset får de en gedigen träning. De kan göra om övningarna hur många gånger som helst och genom att få alla rätt samlar det på sig guldstjärnor.

De personliga och stimulerande bilderna är speciellt framtagna för appen och barnen jag provat på älskar dem.

Inga ljudstridiga ord är med - allt för att ge barnen en enkel början in i läsningens värld! Träningen är framförallt baserad på de små bokstäverna för att ge dem förberedande träning till vanliga texter.

De fem övningarna på varje bokstavspar är :

  • Genomgång av två bokstäver: Man drar bild till rätt bokstav. Både stora och små bokstäver används.
  • Bingo: Här tränas framförallt vokalerna ihop med de nya bokstäverna.
  • Bilda ord: Här ska de dra bokstäver eller några bokstäver till varandra och på det viset bilda ord.
  • Memory: Här tränar de ännu mer och kan ljuda ihop orden eller träna genom ordbildmetoden. Man kan lyssna till varje ord och detta hjälpmedel är speciellt lämpad till memory.
  • Rim: Här tränar de nya ord och de nya bokstäverna med hjälp av tio rimövningar. Barnen drar rätt ord till en ”magnet”.

Appens pedagogik och idé ligger jag bakom och är byggd på de erfarenheter jag har från mina år på lågstadiet. Spelen och övningarna är byggda på spel som jag framförallt spelat med elever i mitt företag Läxproffs Göteborg vid läxhjälp/privatundervisning. Företaget Man & Mouse har designat och utvecklat appen och därtill gjort musiken. Illustrationerna är gjorda av Josefin Persdotter.